به وب سایت پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی خوش آمدید.

معرفی کوتاه

در دنياي امروز، پايه و اساس اقتدار و امنيت ملي، «توليد دانش و فناوريهای پيشرفته» مي‌باشد. و از سوي ديگر « سرعت توسعه و تغيير دانش و فناوري» به قدري سريع و پيچيده شده است كه بيشتر سازمانها قادر به پاسخگويي و تطبيق با شرايط جديد نمي‌باشند. هرگونه تغيير در جريان مستمر و بي پايان دانش و فناوري‌هاي جديد، از يكسو فرصت/تهديدي را فراهم كرده و از سوي ديگر، فرصت/تهديدي را از بين مي‌برد. با توجه به اينكه تحقيقات مورد نياز براي توليد، توسعه و كاربردي نمودن دانش و فناوري، مستلزم فرآيند طولاني و پرهزينه تبديل ايده و طرح‌هاي پژوهشي به محصولات مطمئن است. دانشگاه در راستاي سرعت بخشيدن به توسعه و ايجاد دانش و فناوريهاي پيشرفته هوافضا، با درك توانايي علمي مراكز تحقيقاتی خویش و شناخت نيازهاي علمي و تکنولوژيکي حوزه هوافضا، ساز و کار تأسيس «پژوهشکده علوم و فناوري» را با بهره‌گيري از اساتيد مجرب دانشگاه، حول محورهاي مشخص در دستور کار خود قرار داده است.

گروه های پژوهشی

گروه پژوهشي مخابرات
گروه پژوهشي کامپيوتر
گروه پژوهشي
آيروديناميک و پيشرانش
گروه پژوهشي
هدايت و کنترل
گروه پژوهشي سازه و مکانيزم‌ها

زمینه فعالیت

برخی از کارگاه ها و کنفرانس های برگزار شده